CSS樣式表無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀

 

竹北市公所公用事業課課長  課長李霖文 先生

主管的話: 
 

 
個人簡歷: 
    圖示  學歷:中華大學土木工程系碩士 
    圖示  宜蘭農場產銷組技術員 
    圖示  本所工務課課員 
    圖示  本所農經課長  
    圖示  本所公用事業課課長