CSS樣式表無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀

課長 許素料小姐 

主管的話 :

做該做的事是智慧;做不該做的事是愚蠢,期許自己凡事依法行政。   要得到別人的信任,自己必須先值得信賴,期許自己做個值得被別人信賴的人,做為承辦與首長之間的溝通橋樑。

個人簡歷:
                        *竹北市公所財政課課員
                        *新竹縣政府財政局課員