CSS樣式表無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀

最新消息

感謝文明房屋、全方位開發事業公司捐米3000斤贈送本市弱勢族群

                     

                      感謝文明房屋、全方位開發事業公司,事業有成、發揮善心
                回饋鄉里,捐白米3000斤(6kg×300包)贈與本市弱勢族群,由本所
                張主任秘書錦河先生代為領取,本所近日將轉送本市弱勢族群受惠。
2011-08-18
最新5筆記錄
序號 發文單位 發文日期       主旨 點閱
1 2011-08-11 * 環境清潔日
5984
2 2011-08-08 * 「發現碳標籤智慧拼圖及標語票選活動」
6602
3 2011-08-04 * 環境清潔日
5359
4 2011-07-21 * 行政院環境保護署舉辦「綠行動傳唱計畫」之「誠徵背包,非綠勿擾亂~秀出我的綠背包」活動
5565
5 2011-07-15 * 模範父親表揚大會
5883